Uw ervaring met de uitvaartbranche

Uitvaartrecensie.nl is opgericht voor diegenen die behoefte hebben ervaringen te delen met anderen. U kunt hier als nabestaanden, familie, vrienden en/of kennissen uw ervaring c.q. uw emotie kwijt over een uitvaart. Dit kan zowel met naam en toenaam als anoniem.

Gebleken is dat er voor nabestaanden, familie, vrienden en/of kennissen geen uitlaatklep zou zijn voor de ervaring met een uitvaartonderneming, de uitvaartleider en/of personeel.

In het algemeen is er namelijk na de uitvaart geen contact meer met de uitvaartonderneming en/of uitvaartleider. Wel wordt er vaak vanuit de onderneming nazorg aangeboden door specialisten. Volgens onze bronnen komt het echter maar weinig voor dat hiervan gebruik wordt gemaakt, terwijl veel mensen toch de behoefte hebben om hun ervaringen te delen met anderen.

De beheerders van uitvaartrecensie.nl hopen dat met de geschreven recensies de dienstverlening in de uitvaartbranche kan worden verbeterd en de huidige kennis kan worden uitgebreid.

Het is niet de bedoeling van uitvaartrecensie.nl om alleen negatieve ervaringen te delen. Integendeel er kan juist door de gedeelde positieve ervaringen  een betere keuze worden gemaakt door nabestaanden die na een overlijden een uitvaartverzorger kiezen. Het is daarbij ook altijd mogelijk voor uitvaartondernemers om te reageren op de recensies.